Despre noi

Opere antice și moderne, noi și de ocazie
de referință pentru studiul fenomenelor și științelor oculte

Alchimia este mister, fascinație, legende, limbaj hermetic, dar și alambicat (pentru mulți), fabricarea aurului, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte (asa cum bine spun basmele populare) – însă ea reprezintă în primul rând promisiunea indumnezeirii ființei umane sau, cu alte cuvinte, transmutarea și transformarea ființei umane în aspectul său cel mai rafinat, cel mai „înalt” ca și frecvență de vibrație, nivelul de „fiu al lui Dumnezeu”, care este în Dumnezeu și în care este doar Dumnezeu.

Așa cum o cunoaștem, Alchimia se împarte in două ramuri fundamentale care, la rândul lor, dau naștere altor ramuri. Astfel, avem Alchimia „exterioară” care se preocupă de procedurile aplicate asupra materiei grosiere (metale, minerale, plante) și, complementar, Alchimia ”interioară” care se referă la procedeele spirituale din care fac parte, ca exemplu, tehnicile meditative, cele de control și ritmare a suflurilor cu ajutorul respirației și care se refera la efortul spiritual conștient asupra propriei ființe.
Bineînțeles că si Alchimia „exterioară” va conduce încet, dar sigur, alchimistul spre procese interioare ființei lui, cum și Alchimia „interioară” conduce practicantul spre procese care vor transforma toate circumstanțele, evenimentele și fenomenele aparent exterioare lui. O ramură pleacă de la exterior și ajunge în interior (în Sine), cealaltă pleacă de la interior și ajunge la exterior (ajunge peste tot, adică ajunge sa înglobeze totul), și astfel cele două abordări aparent diferite conduc la același rezultat: transformarea totală și îndumnezeirea ființei umane.

Aici și acum, demersurile noastre au ca scop dezvăluirea și revelarea misterelor, cheilor și izvoarelor Alchimiei Occidentale (conștienți că originile ei sunt amalgamate de-a lungul perioadelor istorice în schimburi, împrumuturi reciproce și surse cu origini jumelate între Egipt și Orient) cu simbolistica ei fascinantă, și cu cei mai misterioși reprezentanții ai ei. O astfel de figură emblematică pentru Alchimia Occidentală recentă este Adeptul Fulcanelli, cel care a abordat explicațiile referitoare la această Artă prin prisma simbolisticii sculpturilor, picturilor și în limbajului estetic al Artei Sacre.
La fel ca și el, vom urmări si noi, să evidențiem că prin cercetarea atentă, însoțită de curiozitate și interes pentru dezlegarea simbolisticii Alchimice, se produce o reală sublimare care conduce spre supramental și spre înțelegeri superioare, ce produc în ființă stări de minunare și aspirație spirituală.